Ró?a – kwiat mi?o?ci

 

Ich odmian s? setki, w niemal?e tak wielu wariantach kolorystycznych. To idealny podarunek dla ukochanej osoby, doskona?y na oficjalne okazje i odpowiedni równie? na przeprosiny.

Dlaczego ró?a? Bo nawet jedna lub tylko jedyna – zawsze jest wyj?tkowa. Czerwona symbolizuje mi?o?? nie tylko t? walentynkow?, bia?a delikatno?? i niewinno?? dziecka, kremowa z kolei mo?e podkre?la? pi?kno panny m?odej na ?lubnym kobiercu. Pomimo tego, ?e cz?sto jest okryta kolcami, to jeden z najpi?kniejszych kwiatów, który zawsze uraduje obdarowywan? osob?.

Zapewniamy, ?e ró?e w naszych bukietach lub okazjonalnych koszach wygl?daj? zawsze dostojnie i urzekaj? swoim urokiem.