Studio Florystyczne ANIA

 

Tworzymy nawet najbardziej wymy?lne kompozycje, wianki i kwiatowe instalacje. Mamy wieloletnie florystyczne do?wiadczenie na rynku, potwierdzone jako?ci? naszych dzia?a?, zadowoleniem klientów i ró?norodno?ci? oferowanych us?ug.

Florystyka to pasja, któr? rozwijamy od ponad 15 lat. Nasze Studio Florystyczne ANIA w Radymnie zajmuje si? uk?adaniem kwiatów, wsparciem w uprawie i ich sprzeda??. Mamy du?? wiedz? na temat ro?lin i ich piel?gnacji, któr? ch?tnie dzielimy si? z klientami. Bez wzgl?du na przeznaczenie, zawsze zapewniamy ro?liny najlepszej jako?ci.

Kwiaty to nietypowe spotkania z ró?norodno?ci?, tak jak w ?yciu. U nas zamówisz wyj?tkowy bukiet w poczcie kwiatowej, czy wi?zank? – wyraz pami?ci na po?egnanie bliskiej osoby. Tu znajdziesz oryginalny prezent, wyj?tkow? opraw? do kwiatów, zamówisz florystyczny wystrój wa?nego dla Ciebie wn?trza.

Studio Florystyczne ANIA to miejsce, w którym zawsze zapewniamy jako?ciow? obs?ug? klienta. Ka?dy stworzony przez nas bukiet jest unikatowy. Nie korzystamy z gotowych wzorów, ws?uchujemy si? w potrzeby naszych klientów, wieloletnie do?wiadczenie i… uruchamiamy kreatywno??. Tworzenie to dla nas wyj?tkowe wyzwanie!

Oferujemy:

  • bukiety okoliczno?ciowe,
  • wie?ce i wi?zanki pogrzebowe,
  • kosze kwiatowe,
  • kompozycje w naczyniach,
  • wi?zanki ?lubne i butonierki,
  • florystyczny wystrój wn?trz,
  • kompozycje z kwiatów doniczkowych,
  • kwiaty doniczkowe,
  • opiek? florystyczn? nad grobami.

Jeste?my dost?pni, wtedy kiedy nas potrzebujesz. Oferujemy dostaw? zamówionych kwiatów pod wskazany adres. W razie wyj?tkowej sytuacji, mo?esz zadzwoni?, a my sprawnie zrealizujemy Twoje zamówienie.

Skontaktuj si? z nami >>>