Anio?y

 

Przyjaciele s? jak ciche anio?y, ktre podnosz? nas, kiedy nasze skrzyd?a zapominaj? jak lata? te pi?kne i wa?ne s?owa, ktre wypowiedzia? Antoine de Saint-Exupery urzekaj? w ka?dym wymiarze. Zjawiskowo?? anio?w i ich wyj?tkowa rola zainspirowa?a nas do posiadania ich w naszej ofercie.

Towarzysz? wi?kszo?ci z nas od wczesnego dzieci?stwa, a ich ?wiat, to kraina wielu odczu?, barw i r?norodnych konsystencji. Chyba wszyscy je lubimy, a one pewnie czuj? si? potrzebne i dlatego nasza galeria anio?w oferuje ich spory wybr. Mamy figurki ceramiczne, szklane, gipsowe, na desce,  na p?tnie Je?eli s? takie, ktrych nie mamy, to b?dziemy mie?!

Cz?sto chcecie, aby Wasz prezent by? oryginaln? pami?tk? i przetrwa? lata. Warto przy takiej okazji si?gn?? po rzeczy niecodzienne i nietypowe musicie wiedzie?, ?e ANIO?Y s? do tego stworzone!