Cieszmy si? wspólnie z sukcesów innych

 

Gratulujemy Tobie lub Wam serdecznie! Sk?adamy je cz?sto i bardzo ch?tnie przy wielu rozmaitych, szczególnych okazjach. Kiedy na ?wiat przychodzi dziecko, z okazji zar?czyn, ?lubu, lub kiedy zdamy wa?ny egzamin, odniesiemy powa?ny sukces, otrzymamy wymarzony awans – warto si? razem cieszy? wa?nymi chwilami.

W codziennym ?yciu gratulujemy cz?sto i pomaga przy tym pi?kny kwiatowy bukiet. Jednak niestety nie zawsze mamy tak? mo?liwo??, by zrobi? to osobi?cie. Ale od czego macie nasze Studio? Wyj?tkowo symboliczne gratulacje sk?ada si? z bukietem 25 ró?! A Wy z jakimi kwiatami b?dziecie gratulowali? Przyjd?cie i wybierzcie sami lub dajcie nam zna?, a pi?kna wi?zanka trafi do swojego adresata i z pewno?ci? go ucieszy!