Kompozycje sztuczne

 

Kompozycje w naczyniach, donicach, doniczkach, na igliwiu, w szkle oraz w formie tradycyjnych bukietów. To bardziej trwa?e elementy dekoracyjne, które urozmaic? wn?trza ró?nych pomieszcze?, ale te? tworz? wyj?tkowe ekspozycje na zewn?trz. Do wyboru i koloru – znajdziecie u nas kompozycje kwiatowe dobrej jako?ci na ka?d? okazj? i ka?d? kiesze?.