Kwiaty doniczkowe – ozdabiaj? codzienne chwile

 

Dlaczego kwiaty i dlaczego w doniczce?

Bo kwiaty to najwi?kszy popis natury, a my na co dzie? jeste?my coraz bardziej g?odni pi?kna. W naszym Studio to sprawdzili?my, otaczamy si? nimi, a one podnosz? nastrój i dzia?aj? relaksuj?co. Polecamy ich dobry wp?yw – niech wi?c b?d? wszechobecne w naszym ?yciu. Nawet badania naukowe dowodz?, ?e kwiaty wywo?uj? w nas pozytywne uczucia. Ro?liny w naszym otoczeniu poprawiaj? samopoczucie i komfort ?ycia, potrafi? oczyszcza? powietrze z toksycznych substancji, produkuj? tlen, tworz? sprzyjaj?cy mikroklimat. Uspakajaj? nas, wprawiaj? w dobry nastrój i sprawiaj? nam po prostu rado??.

Zawsze pomo?emy dobra? odpowiednie ro?liny doniczkowe do warunków, jakie panuj? w danym wn?trzu i udzielimy fachowych porad dotycz?cych piel?gnacji kwiatów.

W Studio Florystycznym ANIA  znajdziecie najró?niejsze gatunki ro?lin doniczkowych, które czekaj?, by zabra? je do domu, a one… ubarwi? Wasz? codzienno??.