Margerytka – prosta i pi?kna

 

Najcz??ciej kojarzy nam si? z odmian? pospolitego rumianu z pachn?cej ??ki. Wed?ug symboliki, kwiat margerytki oznacza niewinno??, delikatno??, subtelno?? i wra?liwo??. Pi?kna margerytka o klasycznych kwiatostanach, z bia?ymi p?atkami i ?ó?t? plamk? w ?rodku udekoruje dom przez ca?y rok. Ma do tego wiele zalet, bo jest uniwersalna, bajkowa, prosta i pi?kna.

Czy kwiaty mog? nas zaskoczy?? Z pewno?ci? tak i do takich w??czymy margerytk?. Jest niewyszukana i zarazem wyj?tkowa! Swoj? lekko?ci? zachwyca zarówno w jednorodnych aran?acjach, jak równie? w bukietach wielosk?adowych i wielobarwnych. W naszych florystycznych kompozycjach zawsze dodaje uroku, bo w niej jest to „co?”, co przyci?ga wzrok i urzeka zwyczajn? prostot? i pi?knem.