Kwiaty symbolem mi?o?ci

 

Jak to? Mi?o??… bez kwiatów? Nie! To przecie? niemo?liwe! W?a?nie one podkre?laj? i podkr?caj? to wielkie uczucie. Bo to przecie? mi?o?? jest jak kwiat – nale?y j? piel?gnowa?, dopiero wtedy pi?knie rozkwitnie! Nasze mi?dzyludzkie relacje s? podobne do subtelnych pi?knych ro?lin, wi?c trzeba dba? o nie równie mocno.

Je?eli chcesz wr?czy? lub przekaza? kwiaty z mi?o?ci do ukochanej osoby, to nasze Studio zrobi wszystko, aby by? to najlepszy wybór. Zapraszamy!