Nawozy i ziemia do kwiatów

 

Wiemy, ?e najpi?kniejsz? ozdob? ogrodu s? kwiaty. Wiemy te?, ?e ka?dy organizm ludzki nale?y wspomaga? w celu prawid?owego rozwoju. Tak samo jest z kwiatami, one równie? potrzebuj? wsparcia. Ró?norodno?? ro?lin kwiatowych jest ogromna i tak samo d?uga jest lista nawozów do kwiatów, tych ogrodowych i tych uprawianych w domach, czy na balkonach. Ro?liny, którym pomagamy nawozami do kwiatów, czy krzewów, rosn? szybciej, s? zdrowsze, silniejsze i pi?kniejsze.

Wysokiej jako?ci nawóz do ro?lin doniczkowych to podstawa, je?li chcesz, by Twoja kolekcja paproci, fikusów, orchidei, czy palm zachwyca?a pi?knym wygl?dem.

W naszym Studio polecamy ró?norodne nawozy i ziemi? do kwiatów, specjalnie przystosowane dla ró?nych gatunków. Posiadamy szeroki asortyment preparatów piel?gnacyjnych dedykowanych gatunkom ozdobnym, li?ciennym i kwitn?cym.