Pami?tajcie o rocznicach

 

Magia czasu dzia?a w po??czeniu z pi?knymi kwiatami. Wyj?tkowe rodzinne rocznice s? warte celebrowania w niecodzienny sposb, z wyj?tkowymi kwiatami. B?d? to dostojne r?e, czy sentymentalne go?dziki? A mo?e wdzi?czna eustoma? W naszym Studio zawsze masz dobry wybr, wi?c cho? i pomaluj ?wiat kolorami kwiatw z okazji ka?dej rocznicy.

Na rocznice i ?wi?ta pa?stwowe wykonujemy okazjonalne bukiety, wi?zanki i wie?ce zapraszamy!