Ró?a, kwiat mi?o?ci

Ich odmian s? setki, w niemal?e tak wielu wariantach kolorystycznych. Mo?e by? podarunkiem dla ukochanej osoby, jest doskona?a na oficjalne okazje, czy te? na przeprosiny. Czerwona symbolizuje mi?o?? nie tylko t? Walentynkow?, bia?a delikatno?? i niewinno?? dziecka, kremowa z kolei mo?e podkre?la? pi?kno panny m?odej w czasie ?lubu. Pomimo tego, ?e cz?sto jest okryta kolcami, to jeden z najpi?kniejszych kwiatów, który zawsze uraduje obdarowywan? osob?.