S?oneczniki – s?o?ce w zasi?gu r?ki

Wyj?tkowo?? s?oneczników polega na tym, ?e jego kwiaty zawsze zwracaj? si? w kierunku ?wiec?cego s?o?ca, od jego wschodu do zachodu. Przypominaj?ce tarcz? s?o?ca ?ó?te kwiaty s? przepi?kn? ozdob? lata i niejednokrotnie by?y inspiracj? dla tak znamienitych malarzy, jak cho?by Vincent van Gogh. S?oneczniki mog? cieszy? tak?e Wasze oczy! Wystarczy, ?e zajrzycie do naszego studia florystycznego.