S?onecznik – s?o?ce w zasi?gu r?ki

 

Osobliwo?? s?oneczników polega na tym, ?e jego kwiaty zawsze zwracaj? si? w kierunku ?wiec?cego s?o?ca, od jego wschodu do zachodu. Te ?ó?te kwiaty przypominaj?ce tarcz? s?o?ca, s? przepi?kn? ozdob? lata i niejednokrotnie by?y inspiracj? dla tak znamienitych malarzy, jak cho?by Vincent van Gogh.

Jak? moc maj? s?oneczniki? Wprowadzaj?c s?oneczn? magi?, mog? ucieszy? Wasze oczy – to tylko tyle i a? tyle! Wystarczy, ?e zajrzycie do naszego Studia Florystycznego, a s?o?ce b?dzie dla Was w zasi?gu r?ki.